Loading
Blogginnlägg

Mediseo fyrar pride

persons hand on green grass field during daytime

Vi bryr oss om mångfald och tror inte på att ett annat människa måste leva på ett visst sätt bara för att bli accepterad av andra, speciellt i samhället vi lever i idag där man ofta anpassar sig till vissa krav eller förväntningar.

man ska vara den man är- det är det enda sättet man kan bli sitt bästa och lyckligaste ’jag’.

Vi väljer att fyrå mångfald genom vårt val av logga – men även hur vi väljer att agera i samhället. vi har alla ett val.

Back To Top